spgcorp

Kjellstad Næringspark

SEGMENT

Kombinasjonsbygg

STED

Lier

AREAL

Ca. 14 100 kvm.

VERDI

Ca. 420 MNOK

ÅR

2020

 • SEND HENVENDELSE

   

  UTVALGTE REFERANSER

  • Sandvika Business Center

  • Grønlandsleiret 15 – Olympen

  • Heimlog

  • Statens Hus Lillehammer

  • Solberg næringseiendom

  • Strandgata 2 – Politistasjonen i Molde