spgcorp

FORRETNINGSOMRÅDER

SPGCorp er spesialisert for å initiere og gjennomføre transaksjoner med næringseiendom som underliggende aktiva. Siden oppstart i oktober 2010 og frem til utgangen av 2021 har SPGCorp gjennomført over 140 transaksjoner med en underliggende eiendomsverdi på over 50 milliarder. 

Selskapets ansatte har lang og bred erfaring fra eiendoms- og finansmarkedene og således også et stort bransjenettverk. Vår kompetanse og spesialiserte arbeidsmåte skal, sammen med en sterk vilje og evne til å lykkes, skape gode forretninger for våre kunder.

FORRETNINGSOMRÅDER

SPGCorp er spesialisert for å initiere og gjennomføre transaksjoner med næringseiendom som underliggende aktiva. Siden oppstart i oktober 2010 og frem til utgangen av 2021 har SPGCorp gjennomført over 140 transaksjoner med en underliggende eiendomsverdi på over 50 milliarder. 

Selskapets ansatte har lang og bred erfaring fra eiendoms- og finansmarkedene og således også et stort bransjenettverk. Vår kompetanse og spesialiserte arbeidsmåte skal, sammen med en sterk vilje og evne til å lykkes, skape gode forretninger for våre kunder.

Scroll videre eller velg det du ønsker å lese mer om

Transaksjoner

Innenfor transaksjoner tilbyr vi blant annet bistand innen eiendoms- og selskapstransaksjoner, porteføljetransaksjoner, sale & leaseback og verdivurderinger. 

Vi arbeider på tvers av alle segmenter innenfor næringseiendom. Dette inkluderer blant annet kontor, lager og logistikk, handel, industri, hotell, tomter og utviklingsprosjekter herunder også til boligformål. Vi følger prosessen fra start til slutt, men kan også bistå i enkeltdeler av prosessen dersom det er ønskelig, enten det er budrunder, due-diligence, oppgjør eller verdivurderinger. 

Finansiering

Vi følger kapitalmarkedene tett og har til enhver tid god oversikt over finansieringsmuligheter. 

Finansieringsrådgivning innebærer blant annet rådgivning knyttet til hvilke finansieringsmuligheter som er tilgjengelige og konkurransedyktige enten det er bank-, obligasjonsfinansiering, kombinasjoner av flere kilder eller strukturering av hybridkapital med skreddersydde egenskaper mellom gjeld og ordinær egenkapital. Det kan også innebære rådgivning rundt rentenivå, forventet risikopåslag, utmåling og konkret bistand til lånesøknader. 


Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning kan være knyttet til porteføljesammensetning, diversifiseringsvalg, oppkjøpsstrategier, evaluering av salgsmuligheter, markedsvurderinger eller sektoranalyser. 

Selv om vi er svært transaksjonsorienterte, skal du alltid få våre beste råd for akkurat din eiendom eller situasjon.

ØNSKER DU BISTAND?

Kontakt oss for en uforpliktende prat

SISTE TRANSAKSJONER