spgcorp

OM OSS

SPG Corporate Finance AS er en partnereid, uavhengig aktør i finans- og eiendomsmarkedet. Vi er spesialister og rådgivere innen strukturering og gjennomføring av transaksjoner for- og med selskaper der næringseiendom er hovedaktiva. Vi tilbyr tjenester innen transaksjoner, finansiering og strategisk rådgivning. Gjennom sterk gjennomføringsevne, høy kompetanse og integritet skal vi vi til enhver tid være best i markedet til å matche avkastning fra næringseiendom med investorer som søker eiendomseksponering.

Scroll videre eller velg det du ønsker å lese mer om

Historien bak

SPG Corporate Finance AS (”SPGCorp”) ble etablert i 2010 av Per Terje Hjelde, Terje Trym Rustad og Torkil Fangel i samarbeid med Scandinavian Property Group AS. 

Sommeren 2014 ble Scandinavian Property Group kjøpt ut og SPGCorp er nå 100 % eiet av ansatte i selskapet.

Siden oppstart i oktober 2010 og frem til utgangen av 2021 har SPGCorp gjennomført over 140 transaksjoner med en underliggende eiendomsverdi på over 50 milliarder kroner. Det tilsvarer i snitt 357 millioner kroner per transaksjon og typisk 15 til 20 transaksjoner per år.

Hva vi er gode på

SPGCorp jobber i skjæringspunktet mellom eiendoms- og finansmarkedet. Vår styrke er spisskompetanse på det eiendomsfaglige, samt god oversikt over- og innsikt i kapital- og finansmarkedet. Det er i rommet mellom disse vi finner vår nisje.

Dette innebærer at vi både har detaljert eiendomskunnskap om bygg, reguleringsforhold, eiendomsjus, mikro- og makroområdet, leiepriser, leiekontrakter, arealberegninger med mer, og at vi har spisskompetanse på finansieringsalternativer, selskapsstrukturering, skatteforhold, avkastningskrav, kapitaltilgang og renter.

Hva vi er opptatt av

Selskapet har 6 ansatte og skal være ubyråkratisk, lettbent og omstillingsdyktig i et skiftende marked. Vi tilstreber kvalitet i alle ledd, forutsigbare prosesser og følger kunder og prosjekter tett hele veien fra prosjektidé til oppgjøret står på konto. Vi jakter konstant etter «best practice» i alle faser av prosjektgjennomføringen for å forbedre gjennomføringstempo og kvalitet.

Med en forretningsmodell basert på en nisje i markedet, en spisset organisasjon og «no cure – no pay» som hovedmodell for honorering, er vi opptatt av å påta oss realistiske oppgaver med kunder vi gjerne kjenner godt. Råd og leveranse skal alltid tåle evaluering og vurdering over tid.

ØNSKER DU BISTAND?

Kontakt oss for en uforpliktende prat 


MEDIEOMTALE