spgcorp

Fornebuveien 1 - 3

SEGMENT

Kontor

STED

Oslo

AREAL

Ca. 6 400 kvm.

VERDI

Konfidensielt

ÅR

2021


SEND HENVENDELSE

 

UTVALGTE REFERANSER